Serving the Swine Industry since 1981

En medlem i Suidae missköter sig aldrig, möjligen missförstås!

SUIDAE 40 ÅR 2021-11-18!!!

Vår ärorika förening har nu trampat stigarna för studentlivet i Linköping i fyra årtionden. Tradition, pionjäranda och global dominans är ord som lätt kommer på tungan när man skall beskriva brödraskapets irrfärder genom studentnätter, kravaller och firanden runt om i det akademiska Sverige. Många äro berörda, och upprörda, få äro de smorde. Suidae har blivit ett begrepp inom studentvärlden och ryktet om vår blotta existens har under åren vuxit till legender.

What's new pussycat? LIUfiering...
Viss möjlighet till medlemskap finnes.
Om du vill kontakta Suidae.
Members only!
Last updated: 2021-10-30